http://www.forbes.ru/sobytiya/obshchestvo/...u-smysla-zhizni